Výrobní politika mlýna

Zásady správného nákupu zrna

Při mnohaletých znalostech v oblasti zpracování kukuřičného zrna a výrobě mlýnských výrobků naše firma systematicky vyhledává takové hybridy kukuřice, které jsou nejvhodnější z pohledu konečných zpracovatelů a jejich výrobních aplikací. Mlýn musí splnit kvalitativní požadavky našich odběratelů bez ohledu na komplikace spojené s nákupem, dopravou a vlastním zpracováním zrna.

Více než dvacetileté zkušenosti jsou intenzivně využívány při jednání se šlechtiteli, ale také s pěstiteli kukuřice. Nákupu kvalitní suroviny pro naše finální výrobky předchází poloprovozní zkoušky vhodných hybridů, prohlídky ploch před sklizní a oddělená sklizeň vč. posklizňového ošetření. Semletí ověřovací šarže a laboratorní vyšetření výrobků jsou společně s provozními zkouškami u zákazníka nedílnou součástí nákupního procesu. Zkušenosti našeho mlýna byly využity i při vzniku normy Kukuřice potravinářské pro mlýnské zpracování ČSN 46 1100-8, která upravuje a stanovuje parametry a jakost kukuřice pro potravinářské zpracování.

Nakupujeme výhradně geneticky nemodifikovanou potravinářskou kukuřici dle ČSN 46 1100-8, vypěstovanou na území ČR, potažmo Evropské unie jak v konvenční, tak v BIO kvalitě.