Kukuřičné mlýnské produkty

ŠIROKÝ VÝROBNÍ PROGRAM

Celý výrobní sortiment kukuřičných mlýnských produktů splňuje požadavky vyhlášky č.54/2004 Sb. pro zvláštní výživu - celiakii. Bezlepkovost suroviny je zajištěna vhodným nákupem kukuřičného zrna a jeho dokonalým čištěním, které je nedílnou součástí naší výrobní linky, ale také kontrolními rozbory zadávanými akreditované laboratoři SVÚ Jihlava. Vstupní surovina pochází výhradně z ČR a není geneticky modifikovaná, což dokládáme vyšetřením. 

Veškeré mlýnské výrobky nabízíme jak v konvenční, tak BIO kvalitě.